ลากูน่า ภูเก็ต เปิดศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เปิดตัวโครงการเพื่อสังคมล่าสุดในความสนใจของชาวจังหวัดภูเก็ตวันนี้ แสดงการทำงานโดยระบบไฮโดรลิค เปลี่ยนรถบรรทุกเล็กเป็นศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ซึ่งภายในเพียบพร้อมไปด้วยหนังสือ และสื่อการเรียนการสอนซึ่งยังขาดแคลนในชนบทและโรงเรียนห่างไกล

    ศูนย์การเรียนรรู้ฯ จะเริ่มให้บริการในเดือนมิถุนายน 2557 โดยออกเดินทางไปยังโรงเรียนเป้าหมาย เปิดตัวรถเป็นห้องสมุดและห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์และสื่อการสอนซึ่งมักจะมีราคาแพงแต่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษา ให้โรงเรียนได้ใช้บริการ โดยหวังว่ากิจกรรมเหล่านี้จะช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาหาความรู้ระหว่างโรงเรียนในเมืองและชนบทได้

    โดยศูนย์ฯ พร้อมออกให้บริการในช่วงเทอมแรกของ ปีการศึกษา 2557 พร้อมด้วยครูบรรณารักษ์ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อให้บริการเด็กนักเรียนจำนวน 580 คน ในโรงเรียนนำร่อง 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน (นักเรียน 50 คน) โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี (นักเรียนชั้นอนุบาล 1–3 และ ป.1–ป.6 จำนวน  450 คน) และ โรงเรียนบ้านเชิงทะเล(ตันติวิท) (นักเรียนชั้นป.5-ป.6 จำนวน 80 คน) สลับหมุนเวียนให้บริการทั้งสามโรงเรียนรวม 3 วันต่อสัปดาห์ และสนับสนุนให้เด็กยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านอย่างน้อย 1 เล่มต่อสัปดาห์ โดยโครงการจะคอยปรับปรุงเนื้อหาให้น่าสนใจอยู่เสมอเพื่อให้หัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบัน เช่น สิ่งแวดล้อม และทักษะด้านภาษาอังกฤษ เป้นต้น

    ศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็นหนึ่งในหลายโครงการเพื่อชุมชนที่ริเริ่มโดยลากูน่า ภูเก็ต เพื่อสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสังคมและการศึกษา มีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการทางสังคมต่างๆ เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนทางการศึกษาอย่างเพียงพอ รวมทั้งการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

    นายราวี  ชานดราน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เปิดตัวโครงการเพื่อสังคมใหม่ล่าสุดของเราในวันนี้ ซึ่งใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมถึง 2 ปี” นายราวีกล่าวต่อว่า “ลากูน่า ภูเก็ต เชื่อว่าการศึกษาที่มีคุณภาพจะสร้างคนให้มีคุณภาพ เราจึงใส่ใจในทุกรายละเอียดของโครงการตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา โดยเราพัฒนาโครงการนี้ขึ้นร่วมกับโรงเรียนในชุมชนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันเฟ้นหาหนังสือและสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เพื่อชักจูงใจและกระตุ้นให้เด็กนักเรียนอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น”

    โครงการนี้ใช้เวลาระดมทุนกว่า 2 ปี ได้งบประมาณมากกว่า 2.2 ล้าน บาท  ผ่านการสนับสนุนจากนักไตรกีฬา นักมาราธอน และสมาชิกในชุมชน โดยมูลนิธิบันยันทรีโลก (Banyan Tree Global Foundation) ได้ร่วมสมทบทุนอีกเท่าหนึ่ง คือ 2.2 ล้านบาท เพื่อนำไปจัดซื้อยานพาหนะและตกแต่งรถตามประโยชน์ใช้สอย พร้อมทุนเพิ่มเติมอีก 500,000 บาท เพื่อซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้อื่นๆที่จำเป็น โดยทุนดังกล่าวเพียงพอต่อการดำเนินโครงการเป็นเวลา 5 ปีการศึกษา ลากูน่า ภูเก็ตจะระดมทุนต่อเนื่องเพื่อขยายเวลาดำเนินโครงการในอนาคตต่อไป

    ศูนย์ฯ พร้อมออกให้บริการในเดือนมิถุนายนปีนี้ โดยแขกที่มาพักในโรงแรมต่างๆในลากูน่า ภูเก็ต จะได้รับเชิญให้ไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ที่ออกให้บริการร่วมกับครูผู้สอน ผ่านกิจกรรมสัมพันธ์โต้ตอบกับนักเรียน โดยการอ่านและการเล่นเกมส์ความรู้ต่างๆ

 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink