"ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" ช่วงสงกรานต์ 2557
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    คุณธีรยุทธ์ ประเสริฐผล ขนส่งจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 นี้สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถ และสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) วิทยาลัยเทคนิคถลาง ได้จัดกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 ในเขตจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม  - 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของโครงการ‘การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน’ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบก

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ให้กับประชาชนทั่วไป  อีกทั้งเพื่อให้ผู้ใช้รถทุกท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญในการตรวจสภาพความพร้อมของตัวรถก่อนนำรถไปใช้งานทุกครั้ง รวมทั้งเพื่อให้ความรู้ในการตรวจสภาพความพร้อมของตัวรถเบื้องต้น  เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  เพื่อลดปริมาณมลพิษที่เกิดจากไอเสียของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ร่วมทั้งเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

    ในการนี้ จะเปิดให้บริการตรวจเช็คสภาพรถตามจุดสำคัญต่าง ๆ ของรถยนต์ 20 รายการ และจักรยานยนต์ 20 รายการ ให้แก่ผู้ที่นำรถเข้ามารับบริการตรวจสภาพรถโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากพบจุดบกพร่องเสียหายที่จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแก้ไข เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการหรือสถานตรวจสภาพเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จะมีบันทึกรายการข้อบกพร่องแจ้งให้เจ้าของรถทราบ เพื่อเจ้าของรถจะได้นำรถไปจัดการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยต่อไป

    ขนส่งจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในส่วนของวิยาลัยเทคนิคภูเก็ตและวิทยาลัยเทคนิคถลาง นอกจากตรวจเช็คสภาพให้ฟรี ระหว่างวันที่ 11 เมษายน  - 17 เมษายน พ.ศ. 2557 แล้วนั้น ยังให้บริการฟรีสำหรับการตรวจเติมน้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันคลัตซ์ และเปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณให้ฟรีอีกด้วย”

     สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต จึงขอเรียนชวนท่านเจ้าของรถในเขตจังหวัดภูเก็ตทุกท่าน นำรถเข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยได้ฟรี ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม  - 10 เมษายน พ.ศ. 2557  ณ ศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถ และสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ที่มีป้ายหรือเครื่องหมายเข้าร่วมกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” และในระหว่างวันที่ 11 เมษายน  - 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ จุดบริการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และวิทยาลัยเทคนิคถลาง

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ 076-220791 ในวันและเวลาราชการ

 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink