นายก อบจ.ภูเก็ต  รับรางวัลฯ ด้านการศึกษา ประจำปี 2556
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เข้ารับรางวัลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา ประจำปี 2556 ซึ่งนายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องฉัตรทอง หอประชุมสโมสรทหารบก (ส่วนกลางเทเวศร์) ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต กรุงเทพฯ โดยมี นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ในการนี้ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ได้จัดโครงการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2556 เพื่อคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาดีเด่น เข้ารับโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น โดยได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา ประจำปี 2556 จำนวน 10 คน ประกอบด้วย 1.นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 2.นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต 3.นายสุนิรันดร์ รชตะพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 4.นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล 5.นายบรรจง โฆษิตจีรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 6.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย 7.นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 8.นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ 9.นายบุรินทร์ ธนอุดมนาน นายกเทศมนตรีเมืองขลุง จังหวัดนนทบุรี 10.นายพีรเดช หลีน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบางเตย จังหวัดพังงา เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink