รพ.มิชชั่นภูเก็ต อบรมเลือกวิธีการทำแผลอย่างถูกวิธี
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    คุณวินาภรณ์ อรัญวาศรี หัวหน้าแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต จัดอบรม เรื่อง “ การเลือกวิธีทำแผลอย่างถูกวิธี selection of wound dressing ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรนางตวงรัตน์ ขจรกุลวณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลแผลเรื้อรัง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการอบรมวิชาการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน จากบริษัท สมิธ แอนด์ เนฟฟิว จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต






 เรื่องอื่น ๆ







Comment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

















Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink