เทศบาลนครภูเก็ต จัดโครงการครอบครัวสัมพันธ์
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เทศบาลนครภูเก็ต โดย นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี 2556 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก เรือเอกสุพล สายทอง พร้อมทีมงานหยดน้ำ เป็นวิทยากร ณ ไอดิน บูติค รีสอร์ท จังหวัดพังงา

    นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดกิจกรรมโดยเน้นกิจกรรมสันทนาการเพื่อสานสัมพันธ์ครอบครัว โดยให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความอบอุ่น ความเข้าใจ และความสามัคคีระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวให้แข็งแกร่ง เป็นการสนับสนุนสถาบันครอบครัวให้รักกัน เพื่อนำไปสู่สังคมที่ดีมีคุณภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink