อบรมหลักสูตร ‘การฟื้นคืนชีพผู้ป่วยหยุดหายใจ’
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดอบรมหลักสูตร ‘การฟื้นคืนชีพผู้ป่วยหยุดหายใจ’ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้แก่ชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดภูเก็ต (เน้นกลุ่มมัคคุเทศก์ภาษาจีน) ณ ห้องประชุมของโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีทักษะการช่วยชีวิตที่ถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานทางการแพทย์ อันจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดภูเก็ต ในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก


 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink