คว้า 10 เหรียญทอง แข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    จากการแข่งขันทักษะวิชาการ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 “นครทักษะวิชาการ” ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทางโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และสามารถชนะเลิศในการแข่งขัน โดยได้รับรางวัล 10 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย 4 รายการ ทั้งนี้ ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งที่โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตได้ในครั้งนี้

    ในการนี้ จะมี 6 รายการ ได้เป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ตเพื่อไปแข่งขันระดับประเทศต่อไป ในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2556 ได้แก่ โครงงานศิลปะ ระดับชั้น ป.4-6 ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.1-3 ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.4-6 โครงงานสุขศึกษา ม.4-6 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-6 และงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ม.4-6 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink