จุดประกายความร่วมมือทุกภาคส่วนสนับสนุนเสียงของเด็ก
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    ‘โครงการ GIVE’ โดยจังหวัดภูเก็ตผนึกกำลังร่วมกับ บริษัท แสนสิริ (จำกัด) มหาชน ชูความสำเร็จโครงการจากการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ช่วยสานฝันเด็กและเยาวชนที่เติบโตมาในเมืองภูเก็ตได้มีโอกาสในการทำงานเพื่อ สังคมร่วมกับผู้ใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้ริเริ่มเมื่อปีที่ผ่านมา โดยได้คัดเลือกตัวแทนเยาวชนอายุระหว่าง 13 - 25 ปี เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน (จากจำนวนผู้สมัคร 435 คน) เพื่อเข้ารับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพความคิด ปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์จังหวัด ความเข้าใจปัญหาในจังหวัด และการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน โดยการอบรมเน้นเรื่อง การมองปัญหาจากภาพใหญ่  การลงพื้นที่ศึกษาปัญหากับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดปัญหาผ่านสารคดี และการคิดโครงการอย่างยั่งยืน เพื่อนำเสนอมุมมองในหลาก หลายประเด็นสังคมที่ต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ สื่อมวลชน

    ทั้งนี้ เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากการอบรม จะได้รับการแต่งตั้งเป็น ‘คณะทำงานเยาวชนของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต’ ซึ่งถือเป็นการจุดประกายมิติใหม่ในการสนับสนุนเยาวชนภูเก็ตเข้าร่วมทำงานจริงจังกับภาคจังหวัดครั้งแรกในประเทศไทย เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink