เทศบาลนครภูเก็ต เปิดกิจกรรม “กวาดบ้านต้อนรับตรุษจีน”
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “กวาดบ้านต้อนรับตรุษจีน” พร้อมด้วย นายธีรวุฒิ ศรีตุลารักษ์ ประธานศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมและสมาคมต่าง ๆ สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เทศบาลนครภูเก็ตจัดให้มีการเก็บขยะฟรี ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. โดยประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลนครภูเก็ต สามารถร่วมกันทำความสะอาดและจัดระเบียบบ้านเรือนของตนเอง โดยการเก็บสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว (ยกเว้นขยะเศษอาหาร) มาวางไว้หน้าบ้านเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครภูเก็ตทำการจัดเก็บตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลฯตรวจสอบเส้นทางการเก็บขยะจากใบปลิวที่เทศบาลนครภูเก็ต ทำการแจกตามบ้านเรือน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต โทรศัพท์ 0 7621 1570 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink