โรงแรม เจดับบลิวแมริออท ภูเก็ตฯ มอบเงินให้กองทัพเรือ
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    โรงแรม เจดับบลิวแมริออท ภูเก็ตรีสอร์ทแอนด์พร้อมด้วยมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาวร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาทและโครงการบำบัดฟื้นฟูสุขภาพเต่าทะเลเกยตื้นและได้รับบาดเจ็บ กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (PMBC) ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลนเป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท

    ในโอกาสนี้ คุณ โทนีเปโดรนี ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเจดับบลิว แมริออทภูเก็ต รีสอร์ทแอนด์สปาและ ประธานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว คุณเกวลิน สุขุมจิตตานนท์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดและคุณกิตติพันธุ์ ทรัพย์คูณ ผู้ประสานงานมูลนิธิฯ ได้เข้าพบผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 3 และคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลนเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติ สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งสองในอนาคต พร้อมทั้งได้บริจาคเงินสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 3และโครงการบำบัดฟื้นฟูสุขภาพเต่าทะเลเกยตื้นและได้รับบาดเจ็บ กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (PMBC)ทั้งยังได้มีโอกาสปล่อยเต่าทะเลบาดเจ็บที่ PMBC รักษาจนหายดีแล้วจำนวนหนึ่งกลับสู่ธรรมชาติด้วย

    ในอดีต การขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเลบนชายหาด เป็นภาพที่คุ้นตาของชาวบ้านหาดไม้ขาวมาโดยตลอด แต่ในปัจจุบัน เต่าทะเลต้องเผชิญกับภาวะคุกคามมากมาย ทั้งเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย การประมงเพื่อการพาณิชย์ที่คร่าชีวิตเต่าทะเลไปกว่าหลายพันตัวต่อปี รวมถึงปริมาณขยะพลาสติกที่เพิ่มมากขึ้น เป็นสาเหตุให้เต่าทะเลเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอาหารและกินขยะเหล่านี้โดยไม่ตั้งใจ และตายไปในที่สุด

    โรงแรม เจดับบลิวแมริออท ภูเก็ตรีสอร์ทแอนด์สปา ตั้งอยู่บนหาดไม้ขาว ซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งที่เป็นวางไข่ของเต่ามะเฟืองมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ซึ่งก่อตั้งโดยโรงแรมเจดับบลิวแมริออทภูเก็ตรีสอร์ทแอนด์สปาได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ทางมูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีเรื่อยมา จากกลุ่มโรงแรมต่างๆ ในพื้นที่หาดไม้ขาว ที่ได้ร่วมโครงการรณรงค์ให้แขกบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ อาทิ แมริออท ภูเก็ต บีช คลับ แมริออท ไม้ขาว บีช อนันตรา ภูเก็ต วิลล่า และเรอเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา เพื่อร่วมกันทำประโยชน์คืนกลับสู่ชุมชนไม้ขาว จ.ภูเก็ต รายได้จากการบริจาคดังกล่าวได้ถูกนำไปใช้เพื่อสมทบทุนในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการสร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเต่าทะเล การดูแลรักษาความสะอาดของชายหาดไม้ขาว การให้ความรู้และสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่างๆ ในตำบลไม้ขาว อีกทั้งดำเนินกิจกรรมระดมทุน หารายได้เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินงานอนุรักษ์เต่าทะเล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิ ติดต่อ มูลนิธิรักษาเต่าทะเล ณ หาดไม้ขาว
ทางอีเมล์ info@maikhaoturtlefoundation.com หรือ
ทางโทรศัพท์ +6689-733-8830

 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink