หลายหน่วยงานร่วมเสวนาการแต่งกายสตรีบาบ๋า
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ร่วมเสวนาการแต่งกายสตรีบาบ๋า ที่ศูนย์เฉลิมราชบาบ๋าภูเก็ต หรืออาคารธนาคารชาร์เตอร์เก่า โดยมีผศ.ปราณี สกุลพิพัฒน์ เล่าเรื่องการแต่งกายของสตรีบาบ๋า สีสันวัฒนธรรมสะท้อนภาพชีวิตของคนบาบ๋าอย่างแท้จริง ซึ่งจัดโดย ศูนย์เฉลิมราชบาบ๋าภูเก็ต กระทรวงวัฒนธรรม เทศบาลนครภูเก็ต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต ชุมชนโอลด์ภูเก็ตทาวน์ และ สมาคมเพอรานากันประเทศไทย    เพื่อเป็นการนำเรื่องราวชีวิต ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ วัฒนธรรมของคนบาบ๋า เพื่อย้ำเตือนลูกหลานบาบ๋าให้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมกับปลูกฝังค่านิยมรักวัฒนธรรมของตน อันจะนำสู่ชุมชนเข้มแข็ง

    ภายในงานยังมีการแสดงเครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับแบบบาบ๋ามากมาย
 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink