ททท ภูเก็ต ร่วมกับชมรมอ๊ามภูเก็ต จัดการแข่งขัน "หล่อก้อติ่น"
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา ที่บริเวณศาลเจ้าจ้อซูก้ง บางเหนียว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ร่วมกับชมรมอ๊ามภูเก็ต และหน่วยงานภาครัฐเอกชน ร่วมกันจัดการแข่งขันหล่อก้อติ่น หรือการตีกลองในงานเทศกาล หรืองานประเพณีขึ้น ซึ่งมีนายชาญชัย ดวงจิตต์ ผอ.ททท.สำนักงานภูเก็ต นายประเสริฐ ฟักทองผล ประธานชมรมอ๊ามภูเก็ต นายกวี สุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และนายอรุณ ลิลาพันธิสิทธิ ผู้จัดการสายการบินแอร์เอเชีย สาขาภูเก็ต ร่วมกันเปิดการแข่งขัน เพื่อสืบสานการตีกลองโบราณอย่างถูกวิธี และเพื่อให้มีการถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังให้คงอยู่คู่กับประเพณีต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ต

    โดยการแข่งขันดังกล่าว มีศาลเจ้าส่งทีมตีกลองเข้าร่วมกันแข่งขันทั้งหมด 5 ทีม ประกอบด้วย ศาลเจ้าบางเหนียว ศาลเจ้าสะปำ ศาลเจ้าท่าเรือ ศาลเจ้ากวนอูนาบอน และศาลเจ้าสู่ก้ง นาคา เป็นต้น เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink