พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษฯ
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 11.00 น. นายชวลิต ณ นคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวธรรมชาติของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และคณะครูจากโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแววราไวย์ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต

    สำหรับโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวธรรมชาติ เป็นโครงการซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เป็นผู้ดำเนินโครงการ ซึ่งโครงการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ตั้งความมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเติมเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนโดยจัดเนื้อหาสาระโดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต โรงเรียน อบจ. บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) โรงเรียนบ้านนาบอน และโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink