โรงแรม แอท พันตา ภูเก็ต เปิดตัวโครงการ ‘นิทานแผ่นดิน’
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    หลังจากที่ผลงานศิลปะขนาดใหญ่บนพื้นแผ่นดิน (Land Art) ชิ้นที่ 8 ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นบนพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทางผู้จัดงานได้ทำการเปิดตัว Land Art ชิ้นที่ 8 ขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่โรงแรม แอท พันตา ภูเก็ต ซึ่งโครงการ ‘นิทานแผ่นดิน’ เป็นโครงการสร้างสรรค์ทางดนตรี และศิลปะครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย ที่จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนม์มายุ 84 พรรษา

    โดยมีการสร้างสรรค์งานศิลปะขนาดใหญ่บนพื้นแผ่นดิน (Land Art) ที่สามารถมองเห็นได้ทางอากาศจำนวน 9 ชิ้น สร้างบนผืนดินขนาดใหญ่ ทั้งภาคเหนือ อีสาน ภาคใต้ ภาคกลาง ประกอบการสร้างงานศิลป์บนผืนดินแปลงสาธิตไบโอดีเซลของบางจาก จ.นครนายก พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน บ้านเปร็ดใน อ.เมือง จ.ตราด ทะเลสาบสงขลา จ.สงขลา พิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่ อ.สันกำแพง แปลงเกษตรทดลองของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น แปลงนาข้าว บริเวณพื้นที่แยกแจกัน ต.เมืองเก่า จ.สุโขทัย วัดป่าวิมุตตยาลัย จ.เชียงราย แปลงกิจกรรมเกษตรสาธิตของโรงแรม แอท พันตา ภูเก็ต และสนามกีฬา ราบ 11 กรุงเทพฯ

    สำหรับโครงการ ‘นิทานแผ่นดิน’ Land Art ชิ้นที่ 8 ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นที่แปลงกิจกรรมเกษตรสาธิตโรงแรม แอท พันตา ภูเก็ตนั้น เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของอาจารย์ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ซึ่งได้บรรจงสร้างงานศิลป์เป็นรูปเข็มทิศที่มีใบโพธิ์ชี้ออกไปทุกทิศโดยรอบบนพื้นแผ่นดิน ตามหัวข้อ “ธ ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม” ภายใต้แนวคิด “พระเมตตาหยั่งรากลึกหนักหนา พระกรุณาธิคุณแผ่ไพศาล ดุจร่มใบให้ร่มเย็นยั่งยืนนาน พระบรมโพธิสมภารปกแผ่นดิน”

    ทางโรงแรม แอท พันตา ภูเก็ต จึงอยากเชิญชวนชาวภูเก็ต และนักท่องเที่ยวชมการสร้างสรรค์งานศิลปะขนาดใหญ่บนพื้นแผ่นดินชิ้นที่ 8 ได้ที่แปลงกิจกรรมเกษตรสาธิต โรงแรม แอท พันตา ภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ธ.ค.2555 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.
 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink