สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้จัดแสดงกายกรรมการกุศล
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    ที่โรงละครสยามนิรมิต ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายสุชาติ หิรัณย์กนกกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ เป็นประธานในการเปิดแสดงกายกรรมการกุศลจากมณฑลฟู่เจี้ยน ประเทศจีน โดยทางสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ร่วมกับหลายหน่วยงาน อาทิ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สมาคมฮกเกี้ยนภูเก็ต ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต มูลนิธิการศึกษาภาษาจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน ศูนย์วัฒนธรรมฟู่เจี้ยน และมหาวิทยาลัยหัวเฉียว จัดขึ้นเพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต

    นายสุชาติ หิรัณย์กนกกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ กล่าวว่า ปัจจุบันนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก ทำให้บางครั้งมีปัญหาในการให้บริการที่สนามบินนักท่องเที่ยวต้องรอนานเนื่องจากความจำกัดของจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอ เพราะมีจำนวนจำกัด ในส่วนของภาคเอกชนจึงร่วมมือกันที่จะจัดหาล่ามประจำสนามบินขึ้นเพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการกรอกข้อมูลตม. 6 เพราะเชื่อว่าถ้ามีการกรอกเอกสารเสร็จเรียบร้อยการให้บริการของเจ้าหน้าที่ก็จะทำได้รวดเร็วขึ้น จึงได้ร่วมมือกันจัดให้มีการแสดงกายกรรมจากมณฑลฟู่เจี้ยน

    ทั้งนี้รายได้จากการจัดงานครั้งนี้จะนำไปสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งที่ผ่านมานักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาภูเก็ตต้องประสบปัญหา อุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสาร และการดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยว รายได้นี้จะนำไปจัดตั้งกองทุนจัดหาบุคลากรอาสาสมัคร ทำหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว เป็นการแบ่งเบาภาระของหน่วยงานต่างๆ ในท่าอากาศยานภูเก็ต อาทิเช่น กรมศุลกากร กองตรวจคนเข้าเมือง และสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวตลอดไป

    ซึ่งการจัดตั้งกองทุนเพื่อจัดหาอาสาสมัครล่ามประจำสนามบินมาช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คิดว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะถ้ามีล่ามมาให้คำแนะนำกับนักท่องเที่ยวในการกรอกเอกสารต่างๆให้เสร็จก็จะสามารถลดปัญหาเรื่องการสื่อสารไปได้ส่วนหนึ่ง และจะทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้น


 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink