"น้ำมันมวย สอนบอลบราซิล" ประจำปี 2555
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย “น้ำมันมวย สอนบอลบราซิล” ประจำปี 2555 โดยมี นายวิรัช พาที ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติ โค้ชผู้ฝึกสอน คณะครู และนักกีฬา เข้าร่วม ณ สนามฟุตบอล (สนามชัย) จังหวัดภูเก็ต

    การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในกีฬาฟุตบอล ทำให้เยาวชนมีความสนใจ รักและชอบที่จะเล่นกีฬาฟุตบอล การได้เรียนรู้และฝึกเทคนิคจากโค้ชบราซิล ผู้มากด้วยประสบการณ์ และเป็นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา สอนให้รู้จักมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น รู้จักมีความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัย รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักการให้อภัย สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ มีสถานศึกษาต่างๆ ให้ความสนใจส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 100 คน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย บริษัท เทวกรรมโอสถ จำกัด ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต และสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink