เทศบาลตำบลฉลอง จัดแข่งขันวาดภาพบนกำแพง
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต กล่าวถึงการจัดกิจกรรมแข่งขันประกวดวาดภาพบนกำแพง หัวข้อเรื่อง “เด็กไทยร่วมใจห่วงในสิ่งแวดล้อม” ว่า เนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคม 2555 เป็นโอกาสมหามงคล ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา/กองช่าง เทศบาลตำบลฉลอง และโรงเรียน อบจ.ภูเก็ต จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแข่งขันประกวดวาดภาพบนกำแพง ตั้งแต่ปากทางเข้าจนถึงหน้าเทศบาลตำบลฉลอง ความยาวรวมทั้งสิ้น ประมาณ 128 เมตร แบ่งเป็น 46 ช่อง (1 ช่อง ยาวประมาณ 2.80 เมตร สูงประมาณ 1.70 เมตร) โดยใช้หัวข้อเรื่อง “เด็กไทยร่วมใจห่วงในสิ่งแวดล้อม”     เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนในตำบลฉลอง และตำบลอื่นๆ ในจังหวัดภูเก็ต มีความรัก ความห่วงใยต่อสภาพแวดล้อม อันจะส่งผลต่อการลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง     งานนี้มีน้อง ๆ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink