โครงการจัดการขยะมูลฝอยครบวงจรหมู่บ้านศรีสุชาติ
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล กลุ่มแม่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม BIG CLEANING DAY โดยได้นำเครื่องจักร รถฉีดน้ำ และเครื่องมือออกทำความสะอาด และเก็บกวาดขยะมูลฝอย ล้างท่อระบายน้ำ ตลอดจนฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

    การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีเป้าหมายหลักเพื่อกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เศษหิน ดิน ทราย และช่วยกำจัดวัชพืชตามถนน บนรางระบายน้ำในหมู่บ้าน และตัดกิ่งไม้บริเวณสายไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้าน เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink