‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
Text size:
By กองบรรณาธิการภูเก็ตบูลเลทิน
Bookmark and Share


    “…..ทุกรางวัลอันทรงเกียรตินี้แสดงถึงความเป็นครูมืออาชีพที่ได้มาด้วยความศรัทธาในอาชีพครูผมเคยกล่าวกับนักเรียนของโรงเรียนเมืองถลางในตอนเช้าของวันที่6พฤศจิกายนพ.ศ.2558ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่ผมย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนสตรีภูเก็ตว่า ‘ครูเคยได้รับคัดเลือกให้เป็นครูแห่งชาติสาขาคณิตศาสตร์ที่นักเรียนควรได้ภูมิใจที่ได้มาเป็นลูกศิษย์ของครูแต่สิ่งที่ครูภูมิใจยิ่งก็คือ ชาตินี้ได้เกิดมาเป็นครู’ ….”

    ข้อความข้างต้น เป็นข้อความบางตอนที่ยกมาจากเนื้อหาในเอกสาร “แบบเสนอชื่อ ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560” ซึ่งเจ้าตัวผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้เข้ารับพระราชทานรางวัลนี้ เป็นผู้จารึกไว้ในบางส่วนของแบบฟอร์มที่มีทั้งหมดร้อยกว่าหน้านั้น....

    ครูถนอมเกียรติ งานสกุล ครูดีที่เราขอร่วมเชิดชูและแนะนำให้คุณผู้อ่านได้รู้จักในคอลัมน์ห้องรับแขก ประจำเดือนมกราคม ซึ่งมีวันสำคัญอีกวันหนึ่ง นั่นคือ วันครู นั้น .. ท่านเป็นคุณครูท่านที่สองของจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล ‘ครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี’ นับตั้งแต่มีการตั้งรางวัลนี้ขึ้นมา โดยรางวัลที่ท่านได้รับคือ รางวัล ‘ครูขวัญศิษย์’ ประจำปี 2560 ที่ผ่านมา

    “ผมเป็นครูชำนาญการพิเศษสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต ปัจจุบันอายุ 59ปี เรียนจบครูปกศ.ต้นจากวิทยาลัยครูภูเก็ต(มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในปัจจุบัน) และได้เรียนต่อชั้น ปกศ.สูงวิชาเอกคณิตศาสตร์ แล้วมาก็บรรจุเป็นครูที่โรงเรียนเมืองถลางในปี 2520 หลังจากทำงานได้ 4 ปี ก็ได้ลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเอกคณิตศาสตร์ที่มศว.สงขลา (มหาวิทยาลัยทักษิณในปัจจุบัน) แล้วจึงกลับมาสอนต่อพร้อมกับศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาหลักสูตรและการสอน (คณิตศาสตร์) ผมสอนอยู่ที่โรงเรียนเมืองถลางมาตลอด เพิ่งย้ายมาที่โรงเรียนสตรีภูเก็ตเมื่อปี 2558 และได้รับเกียรติจากโรงเรียนสตรีภูเก็ต สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต เสนอชื่อให้เป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560 ต้องขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ”ครูถนอมเกียรติแนะนำตัวอย่างอ่อนน้อม    รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลที่มีขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่นสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม11ประเทศได้แก่ ไทยสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียลาวกัมพูชาเมียนมาร์บรูไนและติมอร์-เลสเตประเทศละ 1 รางวัลโดยในปี 2557 เป็นปีแรกที่ทั้ง 11 ประเทศได้เริ่มดำเนินการคัดเลือกครูพร้อมกันเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลครั้งแรกในปี 2558 รางวัลนี้มีการมอบทุก ๆ สองปี โดยคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นผู้กำหนดกรอบแนวคิดส่วนการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกและกลไกลนั้น ขึ้นกับดุลพินิจของแต่ละประเทศและสำหรับประเทศไทย กรอบแนวคิดหลักของการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีคือ “ครู” ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อการศึกษาโดยสังคมไทยให้การยอมรับและการยกย่องร่วมกันว่าเป็นครูผู้เสียสละทุ่มเทให้แก่การทำงานเพื่อลูกศิษย์ตลอดชีวิตการทำงานของตนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจึงเป็น “รางวัลแห่งความสำเร็จของชีวิตความเป็นครู”

    แม้เราจะได้พูดคุยสัมภาษณ์กับครูถนอมเกียรติโดยตรงถึงรางวัลนี้ แต่สิ่งที่เราพบก็คือ ความอ่อนน้อมถ่อมตนของท่านนั้น ทำให้ท่านไม่อาจบรรยายถึงผลงานและความดีงามที่ท่านทำมาตลอดระยะเวลาการเป็นครูร่วม 40 ปีของท่านออกมาทั้งหมดได้ แต่เมื่อเราได้รับข้อมูลจากเอกสารเสนอชื่อท่านเข้ารับรางวัล เราจึงเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า ท่านคืออีกหนึ่งเพชรน้ำงามในวงการการศึกษาอย่างแท้จริง เพราะรางวัลนี้ มีเงื่อนไขหลายประการที่เป็นตัวคัดกรองผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อว่าเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลนี้จริง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหัวข้อการสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกศิษย์จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ที่มีทั้งลูกศิษย์ที่ครูเคยสอนมาตั้งแต่เริ่มเป็นครูจนถึงลูกศิษย์รุ่นปัจจุบันมาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ นอกจากนี้ ยังมีทั้งอดีตผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน ตลอดจนเพื่อนครูท่านอื่น ๆ นับหลายสิบท่านที่กล่าวถึงครูถนอมเกียรติอย่างเคารพรักและชื่นชม เราขอยกตัวอย่างบางตอนในเอกสารดังกล่าว มาให้คุณผู้อ่านได้ทราบกันค่ะ

    คุณกิรณีนรบาล ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลถลางวิทยา

“….ข้าพเจ้าเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่คุณครูสอนนั้นมีความสำคัญแต่สิ่งที่คุณครูประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างนั้นสำคัญยิ่งกว่าเพราะการเป็นครูที่ดีมิได้จำกัดอยู่แค่การให้ความรู้ในห้องเรียนเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงการดำรงตนในหน้าที่และในสังคมได้อย่างสง่างามสมวิชาชีพทั้งในขณะปฏิบัติหน้าที่และในชีวิตประจำวันซึ่งสิ่งที่คุณครูถนอมเกียรติได้กระทำมาโดยตลอดในทุกบทบาทสามารถเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้พบเห็นแม้จะไม่ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาว่านี่คือบุคคลที่ควรเคารพเอาเป็นแบบอย่างกล่าวได้ว่าคุณครูถนอมเกียรติคือหนึ่งในแรงบันดาลใจสำคัญของข้าพเจ้าที่มีส่วนในการกระตุ้นผลักดันให้เกิดการใฝ่รู้และการพยายามพัฒนาตนเองในทุกๆด้านอย่างไม่สิ้นสุด”

    คุณมาริษาหนูแดง อาจารย์โรงเรียนนานาชาติบริติชภูเก็ต

    “... ภาพเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ก็ยังคงแจ่มชัดในความคิดของข้าพเจ้าเสมอกลายเป็นความประทับใจและ     แรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าได้มาประกอบอาชีพบนเส้นทางเดียวกับคุณครูผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าได้อย่างมั่นใจและภาคภูมิใจวันนี้ของข้าพเจ้ายังคงเดินต่อไปในเขตรั้วโรงเรียนนานาชาติบริติชภูเก็ตแม้จะแตกต่างกันทางบริบทวัฒนธรรมแต่ความเป็นไประหว่างครูกับนักเรียนไม่เคยเปลี่ยนแปลงทุกการกระทำของครูถนอมเกียรติทุกคำสอนที่ไม่ว่าจะผ่านทางวัจนภาษาหรืออวัจนภาษาผ่านการปลูกฝังหลากหลายวิธีการทั้งวิชาความรู้และวิชาการใช้ชีวิตยังคงฝังรากลึกให้จดจำและนำมาใช้กับลูกศิษย์ของข้าพเจ้าเองได้อย่างมีประสิทธิภาพผลผลิตนักเรียนของข้าพเจ้าในวันนี้สามารถสะท้อนให้เห็นได้ว่าวิธีการสอนที่ครูถนอมเกียรติได้ปลูกฝังข้าพเจ้ามานั้นสัมฤทธิ์ผลศิษย์ที่จบไปในแต่ละรุ่นของข้าพเจ้ายังคงกลับมาหาผูกพันและห่วงใยกันเสมอเช่นเดียวกับข้าพเจ้าที่ยังคงเคารพและศรัทธาใน‘คุณครูถนอมเกียรติ’ตลอดมาและตลอดไป”

    คุณณัฐพลขมิ้นแก้ว วิศวกรตรวจสอบบริษัทไทยโอเอซิสเซอร์วิสจังหวัดสงขลา

    “….ถ้ามีคนถามผมว่า‘ให้คุณบอกชื่อคุณครูที่คุณประทับมาหนึ่งคน’แน่นอนเลยว่าครูที่ผมจะถึงคนแรกก็คือคุณครูถนอมเกียรติงานสกุลและคงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความสำเร็จทั้งในด้านการเรียนและด้านอื่นๆคุณครูถนอมเกียรติเป็นผู้ที่คอยสนับสนุนและคอยชี้แนะจนทำให้ผมประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้ผมจะนำความรู้และคำสอนของคุณครูไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ดีในสังคมต่อไปครับ”

    จ่าอากาศเอกสุทธิพงศ์จันทภาโส สังกัดกองพันทหารอากาศโยธินกองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

    “…..ทุกคนเกิดมาล้วนแล้วแต่มีความฝันเป็นของตัวเองทุกคนตัวผมเองก็เช่นกันผมเคยล้มเลิกความฝันของตัวเองจากปัญหาภายในครอบครัวแต่ก็ได้ครูถนอมเกียรติที่เปลี่ยนแปลงความคิดและทำให้ความฝันของผมดำเนินต่อไปอย่างเช่นทุกวันนี้ดังนั้นคนที่มีความฝันเป็นของตัวเองจะต้องต่อสู้กับปัญหาที่เข้ามาหนักแน่นกับสิ่งที่ต้องเจอและไม่ท้อถอยต่อปัญหาที่เข้ามาแล้วสักวันความฝันที่เราได้วาดฝันเอาไว้จะกลายเป็นความจริงได้อย่างแน่นอน”

    เด็กหญิงณัฐธยาน์ สมพรานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โครงการ SSP โรงเรียนสตรีภูเก็ต

    “…ท่านเป็นคุณครูที่ปรึกษาที่ใส่ใจนักเรียนมาก ทำให้เพื่อนทุกคนอยากปรับปรุงตัวเองขึ้นมา เพราะพลังที่เต็มเปี่ยมแบบไม่มีทีท่าว่าพลังของครูจะหายไปเลยแม้แต่น้อย ทำให้ผู้เรียนพลอยมีพลังตามไปด้วย ผลการเรียนของเพื่อน ๆ ในห้องส่วนใหญ่สูงขึ้นมาก มีนักเรียนที่ได้ผลการเรียนเฉลี่ยมากกว่า 3.50 จำนวน 24 คน ในจำนวนนี้มีผลการเรียนเฉลี่ย 4.00 จำนวน7 คนเพื่อนร่วมห้องของหนูคืออาทิตยา ชิณแสน (แบม) ยังได้รับรางวัลคะแนนรวมทุกวิชา อันดับ1ของจังหวัดในการเข้าร่วมโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ Pre-ม.ต้น ของชมรมบัณฑิตแนะแนว ประจำปี 2559 ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นง่าย ๆ นัก นับว่าคุณครูเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่หนูและเพื่อนร่วมห้องได้มากจริง ๆ และเราต่างคิดว่าถ้าหากเราจะมองหาต้นแบบในการดำเนินชีวิตสักคนหนึ่ง เราก็ไม่จำเป็นต้องหาไกลตัวเลย ครูที่ปรึกษาของเรานี่แหละเป็นต้นแบบที่ดีที่สุดคนหนึ่งเลย”

    คุณวรรณวิไลลีนะนิธิกุล ข้าราชการบำนาญโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต

“….ภาพสะท้อนผลของการเป็นครูในช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้นของคุณครูถนอมเกียรติที่ดิฉันได้เห็นและรู้สึกสัมผัสได้ในงานแสดงมุทิตาจิตครูเก่าโรงเรียนเมืองถลางที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้ (พ.ศ.2559) ภาพของศิษย์เก่า

    รุ่นอายุมากกว่า40ปีในสถานภาพต่างๆดอกเตอร์นักวิชาการข้าราชการระดับต่างๆผู้บริหารผู้กำกับ นักธุรกิจเจ้าของธุรกิจนักการเมืองท้องถิ่นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้จัดการธนาคารครู-อาจารย์เจ้าของสวนฯลฯเป็นหลายร้อยคนยืนเข้าแถวในมือถือพวงมาลัยดอกมะลิค่อยๆนั่งคุกเข่าลงกราบครูที่ตักกราบเท้ามอบมาลัยดอกมะลิปากก็พร่ำบอกครูว่าขอบพระคุณที่คุณครูสอนให้ความรู้ดูแลอบรมพวกเรามาอย่างดีทำให้พวกเรามีวันนี้ดิฉันมองเห็นศิษย์เก่าที่ในสมัยเป็นนักเรียนก้าวร้าวเกเรหนีเรียนมีปัญหาและมักโดนคุณครูถนอมเกียรติทำโทษอยู่บ่อยๆนั่งอมยิ้มจับไม้จับมือคุณคร ู“ขอบคุณครับถ้าไม่มีครูในวันนั้นคงไม่มีผมในวันนี้ขอบคุณครับ” ส่วนศิษย์เก่าที่เคยเป็นนักกีฬาในสังกัดของคุณครูถนอมเกียรติก็จะสวมกอดจับไม้จับมือขอบคุณครูถนอมเกียรติอย่างคุ้นเคยเป็นกันเองเสียงพูดคุยคำกล่าวขอบคุณถามไถ่กันด้วยความคิดถึงตลอดจนภาพศิษย์เก่าวัยกลางคนบางคนหัวเถิกผมหงอกขาวนั่งคุกเข่าตาจับจ้องครูที่นั่งอยู่ตรงหน้าเป็นแววตาแห่งความรักความสำนึกในบุญคุณบางคนพูดไปร้องไห้ไปด้วยความปลื้มปีติที่ได้พบเจอครูนับเป็นภาพเป็นความทรงจำที่เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าของการเป็นครูครูที่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์ด้วยหัวใจและจิตวิญญาณของความเป็นครูเป็นผู้นำและแบบอย่างที่ดีมาโดยตลอดเมื่อเอ่ยถึงครูถนอมเกียรติแทบทุกคนทั้งเพื่อนครูและลูกศิษย์ในอำเภอถลางจะรู้จักและชื่นชมภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับคุณครูและเป็นลูกศิษย์ของคุณครู”    บทวิเคราะห์อันเป็นความเห็นของคณะกรรมการระดับจังหวัด

    “….การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของครูถนอมเกียรติงานสกุลถือเป็นการยกฐานะของวิชาชีพครูให้สูงขึ้นตลอดเส้นทางการเป็นครูกว่า39 ปีครูถนอมเกียรติไม่เพียงแต่สอนเฉพาะศิษย์ของตนเท่านั้นแต่ยังได้แบ่งปันถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆผ่านการทำหน้าที่เป็นวิทยากรแก่เพื่อนครูจากหลากหลายภูมิภาคซึ่งถือว่าเป็นคุณูปการอันสำคัญแก่วงการศึกษาเพราะเป็นหนทางแห่งการขยายความรู้และสร้างศิษย์ให้มีคุณภาพได้อย่างกว้างขวางจากข้อมูลเชิงประจักษ์และข้อเท็จจริงจากการให้ข้อมูลของลูกศิษย์และเพื่อนร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับครูถนอมเกียรติงานสกุลล้วนยกย่องให้ครูเป็นผู้มีความพฤติกรรมที่ดีงามทั้งกายวาจาใจเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และเพื่อนร่วมงานทั้งในด้านการครองตนการครองคนและการครองงานเป็นผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูรักและศรัทธาในวิชาชีพครูมีความรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจและสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีงามแก่ศิษย์โดยเสมอหน้าอย่างเต็มความสามารถเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และนอกจากนี้จากข้อมูลทั้งหมดดังที่กล่าวมาเป็นเครื่องยืนยันให้เห็นว่าครูถนอมเกียรติงานสกุลเป็นผู้มีผลงานด้านสื่อการสอนองค์ความรู้อันเป็นนวัตกรรมที่ก่อคุณูปการต่อวงการศึกษาผ่านศิษย์ผ่านเพื่อนครูและผ่านเครือข่ายสังคมในแวดวงการศึกษาทั้งในระดับท้องถิ่นระดับจังหวัดระดับภูมิภาคและระดับประเทศ”

    ข้อความที่คัดลอกมาข้างต้นนั้น เป็นแค่เพียงบางส่วนเล็ก ๆ ของความประทับใจจากผู้ที่ได้ใกล้ชิดและได้สัมผัสถึงความรักความเมตตาจากครูถนอมเกียรติ ซึ่งนับเป็นความรู้สึกที่สะท้อนจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของครูถนอมเกียรติได้เป็นอย่างดี รางวัล ‘ครูขวัญศิษย์’ ที่ครูถนอมเกียรติได้รับจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนั้น จึงนับเป็นรางวัลที่ควรค่าแก่การมอบให้คุณครูผู้อุทิศตนแก่ลูกศิษย์ ท่านนี้อย่างมิมีสิ่งใดต้องเคลือบแคลง

    และเราคงไม่ต้องใช้บทสรุปใดกล่าวถึงครูถนอมเกียรติไปมากกว่านี้ เพราะทุกสิ่งที่สื่อออกมาให้ได้ประจักษ์นั้น คือคำยืนยันความเป็น ‘ครูขวัญศิษย์’ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีอย่างแท้จริง....

 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มิถุนายน 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : ปลายฟ้าที่ฮุนซา… ตักกสิลา… แล้ว "เก็บฉาก"
  • เรื่องจากปก : ‘การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง’.... นิยามความสำเร็จ ของ บุญ ยงสกุล
  • Business : BCISโรงเรียนนานาชาติโฉมใหม่ของภูเก็ต
  • Business : Casa Signature...บ้านหรูบนชัยภูมิแบบผู้นำที่เก่งและเฮง
  • ห้องรับแขก : กว่าจะมาเป็น นางฟ้ากู่เจิง "แอนนี่ - อธิษฐ์รดา จันทร์ชูวณิชกุล"

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink