เจ้าหน้าที่การเงิน


จำนวนที่รับ :  1 อัตรา
ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี
ประเภทงาน :  บัญชี / การเงิน / การธนาคาร
คุณสมบัติผู้สมัคร :  - เพศ ชาย/หญิง
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในสาย
- มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต
- มีความรู้พื้นฐานด้านการทำบัญชี
- จัดทำ P&L
- จัดทำ CASHFLOW
- จัดทำทะเบียนคุมเช็ค
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
ค่าจ้างโดยประมาณ :  ตามประสบการณ์การทำงาน
สวัสดิการ :  สวัสดิการ
- วันหยุดประจำสัปดาห์ 1 วัน
- วันพักร้อนขั้นต่ำ 6 วัน/ ปี
- วันลากิจได้รับค่าจ้าง 7 วัน/ปี
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13-14 วัน
- โบนัสประจำปี
สถานประกอบการ :  บริษัทงานหนึ่ง จำกัด
183/38-39 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0910048911
 E-mail: hrfirstone@hotmail.com
ติดต่อคุณ :  ฝ่ายบุคคล ตำแหน่งงานอื่น ๆ ของ " บริษัทงานหนึ่ง จำกัด "

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink