Web Programmer


จำนวนที่รับ :  1 อัตรา
ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี
ประเภทงาน :  โปรแกรมเมอร์ / คอมพิวเตอร์ / IT
คุณสมบัติผู้สมัคร :  1. มีทักษะในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
2. มีความชำนาญในภาษาและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำเว็บไซต์
3. สามารถค้นคว้าด้วยตัวเอง และ เรียนรู้สิ่งใหม่ได้เร็ว
4. กระตือรือร้น รับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้
5. มีประสบการณ์ทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ค่าจ้างโดยประมาณ :  ตามตกลง
สวัสดิการ :  - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- วันหยุดตามประเพณี 13 วันต่อปี
- กองทุนประกันสังคม
สถานประกอบการ :  บริษัืท แกลดเอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด
9/90-91 ซ.พนาสนธิ์ กู้กู ถ.รัษฎานุสรณ์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0898738011
 E-mail: personnel@directrooms.com
 Website: http://en.directrooms.com/
ติดต่อคุณ :  คุณฟ้า แผนกบุคคล ตำแหน่งงานอื่น ๆ ของ " บริษัืท แกลดเอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด "

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink