ศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้ง
Text size:
By กองบรรณาธิการภูเก็ตบูลเลทิน
Bookmark and Share

ศาลเจ้า อ๊าม กิ้วเทียนเก้ง, ภูเก็ต ศาลเจ้า อ๊าม กิ้วเทียนเก้ง, ภูเก็ต ศาลเจ้า อ๊าม กิ้วเทียนเก้ง, ภูเก็ต
ศาลเจ้า อ๊าม กิ้วเทียนเก้ง, ภูเก็ต ศาลเจ้า อ๊าม กิ้วเทียนเก้ง, ภูเก็ต ศาลเจ้า อ๊าม กิ้วเทียนเก้ง, ภูเก็ต
ศาลเจ้า อ๊าม กิ้วเทียนเก้ง, ภูเก็ต ศาลเจ้า อ๊าม กิ้วเทียนเก้ง, ภูเก็ต ศาลเจ้า อ๊าม กิ้วเทียนเก้ง, ภูเก็ต

     เป็นศาลเจ้าอีกแห่งหนึ่งในตัวเมืองภูเก็ต ตั้งอยู่ปลายแหลมสะพานหิน จากประวัติที่จารึกไว้ในแผ่นหินหน้าศาลเจ้าระบุว่า พระนางกิ้วเที้ยนเฮียนลื้อ  ซึ่งเป็นเทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายศาสนาเต๋า ในสมัยของพระเจ้าเหลือง ได้บอกผ่านร่างทรงของท่านว่า ต้องการที่จะให้จัดตั้งศาลเจ้าประจำองค์ท่านขึ้นมา เพื่อนที่ท่านจะได้ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองลูกหลานชาวภูเก็ตไม่ให้พบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ โดยท่านได้เลือกบริเวณปลายแหลมสะพานหิน เป็นที่สำหรับสร้างศาลเจ้า จึงมีการดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ.2539 จนแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2540

     

ความสำคัญของศาลเจ้าแห่งนี้ นอกจากจะเป็นสถานที่ที่มีรูปประทับของเทพเจ้ากิ้วเทียนเฮียนลื้อตั้งอยู่เป็นประธานของศาลเจ้าแล้ว ศาลเจ้าแห่งนี้ยังมีรูปบูชาองค์เทพเจ้าจีนตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนอีกมากมาย โดยเฉพาะเทพเจ้าที่เป็นเพศหญิง และนอกจากนี้บริเวณที่ตั้งศาลเจ้า หากขึ้นไปยืนอยู่ตรงทางประตูศาลเจ้า แล้วหันหน้ามองออกไปทางสะพานหิน จะเห็นภูมิทัศน์เป็นท้องทะเลที่กว้างใหญ่ และสวยงาม ขณะเดียวกันหากมองจากปลายแหลมสะพานหินขึ้นมายังศาลเจ้า จะเห็นเป็นสถาปัตยกรรมจีนแบบประเพณีนิยมที่สวยงามทรงคุณค่าอีกแห่งหนึ่งบนเกาะภูเก็ต     ในวันสุดท้ายของประเพณีถือศีลกินผักของทุกปี ศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้ง แห่งนี้จะคึกคักเป็นพิเศษ เต็มไปด้วยผู้คนเนื่องจากบรรดาศาลเจ้าต่างๆ ในเมืองภูเก็ตต่างจัดขบวนแห่เทพเจ้าจีนมาทำพิธีส่งพระกันที่ปลายแหลมสะพานหิน มีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมในพิธีกรรมนี้


ที่ตั้ง: ถ.ภูเก็ต ปลายแหลมสวนสาธารณะสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
การเดินทาง: จากวงเวียนสุรินทร์ (หอนาฬิกา) ขับรถมาตามถ.ภูเก็ตจนสุดสาย ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่สุดปลายแหลมสะพานหิน
กิจกรรม: สถานที่สักการะ
ศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้ง
ศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้ง
แผนที่ ศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้ง เรื่องอื่น ๆ
วาสนา ชูสอน
5 กุมภาพันธ์ 53 12:34
อยากทราบประวัติของกิวเทียน และประวัติความเป็นมาของท่านและการจัดงานวันเกิดของท่าน
1
Comment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
พฤษภาคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตต์
  • เรื่องจากปก : ตรีชฎา เพชรรัตน์ กับ ชีวิตพลังบวก
  • Business : ถอดมุมมองธุรกิจในยุค New Normal...ผ่านวิสัยทัศน์ของโบ๊ทพัฒนา
  • Business : Days Inn Patong Beach บัดเจ็ตโฮเท็ล มารตฐาน 5 ดาว
  • ห้องรับแขก : ผศ. ดร. ศักดิ์ชาย เพชรช่วย กับบทบาทครูนักดาราศาสตร์ไทย

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink